Turkey Homes (Property Sales), Kalkan, Antalya, Turkey.

Turkey Homes

Property sales/real estate

Location: Babataşı Mah Mustafa Kemal Bulvarı. 16 Sok 13/A Fethiye-Mugla-Turkey.
Phone: 0252 612 5951
Email: info@turkeyhomes.com
Web site: www.turkeyhomes.com/properties/turkey-region/kalkan


  © 2017 Kalkan Turkey

  Powered by Kalkan.TurkishLocalNews.com
  Your Window on Kalkan Turkey