Rentals: Kalkan Holidays, Kalkan, Antalya, Turkey.

Kalkan Holidays
Property rentals in Kalkan.

Location: Kalamar Road
Phone: 0242 844 2879
Email: hello@kalkanholidays.com
Website: kalkanholidays.com


  © 2017 Kalkan Turkey

  Powered by Kalkan.TurkishLocalNews.com
  Your Window on Kalkan Turkey